Máy bơm nghiền rác tsurumi MG

là dòng máy bơm chuyên dụng dùng trong việc xử lý lượng rác, Ưu điểm là có một tâng cánh nghiền rác và một tầng cánh hút nước. Vớp đăc điểm như vật máy bơm này dễ dàng có thể nghiền được các vật liệu có dạng sợi. Ưu việt trong lĩnh vực xử lý nước, hoặc bơm nước thô đầu vào vui lòng xem cá sản phẩm dưới đây.

Showing all 4 results