Máy thổi khí chìm tsurumi

Là loại thiết bị máy thổi khí được sử dụng trong các bể xử lý nước thải với công dụng cung cấp lượng oxi để nuôi các vi sinh vật, Và cung cấp oxi trong nước. Máy thổi khí chìm hay máy sục khí chìm có công dụng tương đương máy thổi khí đặc cạn. Nhưng với mức độ thổi khí khác nhua. Đối với máy thổi khí đặc cạn nó được nén khí theo các ống phân phối khí và được chia ra các đĩa phân phối khí. Nhưng với dòng máy sục khí chìm hoàn toàn ngược lại nó được thổi qua bộ khớp nối và dẫn dòng khí đi toàn bể chữa. Vui lòng xem chi tiết sản phẩm dưới đây :

Showing all 5 results