Máy thổi khí đa tia Tsurumi TRN

Là sản phẩm máy cung cấp khí cho nước, Sản phẩm này được sản suất với mục đích cung cấp nguồn khí ch nước tạo oxi, xử lý những vùng nước chết, nước thải nghành công nghiệp, nuôi vi sinh vật phát triển có lợi để xử lý nước. Hiện sản phẩm máy thổi khí đa tia tsurumi đã được đưa vào sử dụng tại rất nhiều các công trình xử lý nước thải. Và được sự đánh giá tốt của các đơn vị sử dụng. Vui lòng xem các sản phẩm dưới đây :

Showing all 9 results