Bơm bùn mỏ khai thác tsurumi GSD-75-4

  • Máy bơm bùn đặc Tsurumi
  • Model: GSD-75-4
  • Qmax: 11.5 m3/min
  • Hmax: 40m
  • Họng xả: 250mm
  • Nhiệt độ làm việc: 0-40 độ C
  • Cáp điện: 10m
  • Vật rắn cho phép đi qua: 25x25mm
  • Hiệu Tsurumi – Japan