Bơm giếng khoan matra 4SM80

Mã: 4SM80 Danh mục:

Mô tả

  • Lĩnh vực cấp nước sinh hoạt sử dụng, bơm hộ dân khu dân cư
  • Bơm hút nước từ giếng khoan lên bể chứa để sử dụng trong đời sống hằng ngày.
  • Bơm dùng trong hệ thống tươi tiêu tự động (dàn phun thông minh)
  • Bơm dùng trong thủy lợi, nông nghiệp…
  • Bơm dùng để tưới tiêu nông nghiệp, tưới vườn cây, bơm nước lên cao tưới các cây trên đồi, cam, cafe, cao su……
  • Bơm khai thác nước ngầm tầng đất sâu, trạm xử lý nước, nước sạch môi trường.