Bơm nước thải tsurumi UZ

Họng xả : 50  – 100 mm

Xông suất : 1.5 – 11 Kw

Xem thêm : Cataloger

Mã: UZ Danh mục:

Mô tả

Dòng UZ là một thiết kế bơm xoáy nước có kích thước trung bình 4 cực dùng để xử lý nước thải thô, nước thải và chất lỏng mang các chất rắn và các vật liệu dạng xơ. Xoay bánh quay tạo ra dòng xoáy trong vỏ bơm, cho phép các vật lạ được bơm ra với tiếp xúc tối thiểu với bánh cánh. Vì cơ chế này không yêu cầu các vấn đề nước ngoài vượt qua cánh quạt cánh quạt, bơm cung cấp bơm khó thực hiện. Các UZ-series có khả năng xử lý kích thước tối đa rắn tương đương với đường ống phóng của nó.