Bơm tự mồi matra Q7/B3T

Mô tả

Ứng dụng :

  • Trong lĩnh vực chữa cháy, cấp nước yêu cầu bơm tự hút nước khi đường ống bị hở.
  • Bơm trong nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư.
  • Bơm trong hệ thống cấp nước sinh hoạt.
  • Và nhiều công việc ứng dụng khách nhau.