Đầu tán khí tinh ECD270

Đĩa phân phối khí SSI

  • Hãng sản xuất: SSI – USA
  • Đường kính đĩa: 9 inch
  • Dải lưu lượng: 0 -12Sm3/hr
  • Diện tích hoạt động bề mặt: 0.0375m2
  • Số lượng lỗ: 6.600
  • Kích thước lỗ: 1x1mm
  • Màu sắc: đen