Máy bơm tsurumi 40PU2.15

Mô tả

Ứng dụng :

  • Bơm nước thải bệnh viện, nhà máy…. có lượng PH thấp.
  • Bơm nước thải lẫn axit chống mài mòn cao
  • Có thể bơm lượng nước thải phù hợp hiệu suất cao nhất.
  • Và bơm tại các khu vực có lượng ăn mòn, axit cao.