Máy sục khí chìm tsurumi TAR

Họng xả : 65 – 250 mm

Công suất : 1,5 – 30 mm

Mã: TAR Danh mục:

Mô tả

Loa TAR là máy sục chìm được thiết kế để thông khí trong xử lý nước thải. Nó kết hợp một trục cánh quạt dòng chảy và là để hoạt động kết hợp với một máy thổi không khí. Bánh cánh quạt tạo ra một lượng dòng nước lớn xuống mà không khí được cung cấp bởi máy thổi sẽ bị khuếch tán ra khỏi máy bằng các bọt khí. Vì máy sục khí khuếch tán hỗn hợp không khí và nước từ đáy đáy nằm sâu trong nước, có thể thu được hiệu quả vận chuyển oxy rất cao. Cũng như máy sục khí tạo dòng nước mạnh, nó có thể thực hiện việc trộn với một khu vực mở rộng. Chuỗi TAR có thể được sử dụng cho việc điều trị hiếu khí và k an khí chỉ đơn giản bằng cách vận hành hoặc ngưng hoạt động của máy thổi khí.