Thổi khí tsurumi Đài Loan TSR2-125

Thông số của máy thổi khí đặt cạn TSR2-125

  • Lưu lượng: từ 7.97 m3/min – 11.32m3/min
  • Cột áp: từ 0.1 kg/cm2 (1,000mmAq) đến 0.6 kg/cm2 (8,000mmAq).
  • Motor đi kèm từ 13.7kW – 22kW

Phụ kiện của máy sục khí Tsurumi Đài Loan TSR2-125:

  • Ống giảm thanh đầu vào (bao gồm cả bộ lọc khí) và đẩy
  • Van 1 chiều
  • Puli (cho máy thổi khí và motor)
  • Khớp nối mềm
  • Dây cua-roa
  • Đồng hồ áp lực
  • Khung đế.