Đĩa phân phối khí thô AFC75

Đĩa phân phối khí SSI

  • Model: AFC 75
  • Hiệu: SSI
  • Xuất xứ: USA
  • Lưu lượng thiết kế: 0 – 17Sm3/hr
  • Lưu lượng hoạt động: 5 – 10 Sm3/hr
  • Số lượng lỗ: 10*5mm