Đĩa phân phối khí tinh AFD270

Đĩa phân phối khí SSI

  • Model AFD 270 (9″)
  • Lưu lượng: 0-12 Sm3/hr.
  • Lưu lượng thiết kế: 2.5 ~ 5 Sm3/hr.
  • Đường kính: 270 mm
  • Diện tích hoạt động bề mặt: 0.0375m2
  • Số lượng lỗ: 6,600
  • Trọng lượng: 680g
  • Vật liệu màng: EPDM
  • Xuất xứ: USA