Đĩa phân phối khí tinh AFD350

Đĩa phân phối khí SSI

  • Model AFD 350 (12″)
  • Lưu lượng: 0-20 Sm3/hr
  • Lưu lượng thiết kế: 4.2 -8.3Sm3/hr
  • Đường kính: 350 mm
  • Diện tích hoạt động bề mặt: 0.065m2
  • Số lượng lỗ: 10.155
  • Trọng lượng: 1.400g
  • Vật liệu màng: EPDM
  • Xuất xứ: SSI – USA