Home / Tag Archives: máy bơm nước có tốn điện không

Tag Archives: máy bơm nước có tốn điện không

Máy bơm nước có tốn điện không?

Năng lượng điện tiêu thụ của máy bơm nước phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Như: công suất của máy, lưu lượng nước, độ đẩy và độ hút. Chú ý là nếu chiều cao đẩy và chiều cao hút nước càng lớn thì máy bơm nước càng tốn điện. …

Read More »