Home / Tag Archives: máy bơm nước

Tag Archives: máy bơm nước

Máy bơm nước có tốn điện không?

Năng lượng điện tiêu thụ của máy bơm nước phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Như: công suất của máy, lưu lượng nước, độ đẩy và độ hút. Chú ý là nếu chiều cao đẩy và chiều cao hút nước càng lớn thì máy bơm nước càng tốn điện. …

Read More »