Home / TIN TỨC / Tìm hiểu chiều sâu hút tối đa của máy bơm nước NPSH

Tìm hiểu chiều sâu hút tối đa của máy bơm nước NPSH

Thông thường việc tính chọn máy bơm nước, đa phần là bơm trục ngang ngoài những tiêu chí lưu lượng, công suất, thiết kế, cột áp…… Còn có 1 yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm tới đó là chiều sâu hút của bơm (NPSH). Tiêu chí này rất quan trọng bởi nó liên quan đến vị trí đặt của bơm. Nếu chọn sai bạn sẽ phải di chuyển nhà chứa bơm, tủ điều khiển, đường dây xuống gần vị trí. Mà nặng hơn đó là bơm vẫn lên nước nhưng sau một thời gian cánh bơm bị hỏng do hiện tượng bọt khí dẫn. 

duong-hieu-suat
Các đường hiệu suất của bơm trục ngang ( Cột áp,Công suất,hiệu suất, chiều sâu hút)

Với công thức : NPSH = NPSHA – NPSHR 

Ý nghĩa : 

  • NPSH : Chỉ số cột áp đầu hút thực của bơm
  • NPSHA : Cột áp đầu hút thực của hệ thống
  • NPSHR : đây là chiều cao hút của bơm được thiết kế dư
npsh
Biểu đồ để tính hiệu suất

=> Chú ý : Khi nhà sản xuất sản xuất 1 bơm, họ luôn đưa ra chỉ số về cột áp hút thực tế, hay còn gọi là NPSHr, Chỉ số NPSHr hết sức quan trọng để người sử dụng lưa chọn bơm. Sao cho cột áp hiện hút của hệ thống bơm NPSHa phải luôn lớn hơn NPSHr. Nếu NPSHa nhỏ hơn NPSHr bơm có hiện tượng chạy rất ồn, có thể rung, hiệu suất của bơm giảm, bơm nhanh bị ăn mòn và hỏng. Do vậy người sử dụng bơm phải tính được chỉ số NPSHa để đối chiếu với NPSHr do nhà sản xuất đưa ra.

Các ví dụ cách tính chọn chiều sâu hút của bơm.

Trong đó:

Pa = áp suất tuyệt đối trên dịch bơm
Hs = Cột áp hút thủy tĩnh (m)
Hfs = tổn thất áp suất trên đường ống hút (m).
Pvp = áp suất bốc hơi của dịch bơm (bar a).

(lưu ý: Hs có thể là số (+) hay số (-) khi vị trí đặt bơm là trên hố bơm hay đặt dưới hố bơm).

Đối với dịch bơm có nhiệt độ thấp thì áp suất bốc hơi là yếu tố không cần tính đến, có thể cho bằng 0.

Ví dụ minh họa cách tính NPSHa:

Ví dụ 1:
Yêu cầu bơm: bơm nước có nhiệt độ 50 °C (122o F).

Pa = Áp suất tuyệt đối trên dịch bơm (1 bar = 10 m) (14.7 psi = 33.9 ft).

hs = áp suất thủy tĩnh (3.5 m) (11.5 ft).

hfs = Mức giảm áp trên đường ống (1.5 m) (5 ft).

Pvp = Áp suất bốc hơi (0.12 bar a = 1.2 m) (1.8 psia = 4 ft).

NPSHr của bơm do nhà sản xuất bơm yêu cầu = 3.0 m (10 ft).

NPSHa = Pa – h s – hfs – Pvp = 10 – 3.5 – 1.5 – 1.2 (m) or =33.9 – 11.5 – 5 – 4 (ft) = 3.8 m = 13.4 ft

Như vậy, NPSHa lớn hơn NPSHr, bơm sẽ không bị xảy ra hiện tượng tạo bọt khí trong bơm.

Ví dụ 2:

Yêu cầu bơm: bơm nước có nhiệt độ 75 °C (167o F).

Pa = level (0.5 bar = 5 m) (7 psi = 16 ft).

Hs = (1.5 m) (5 ft).

hfs = (1.0 m) (3 ft).

Pvp = (0.39 bar a = 3.9 m) (5.7 psia = 13 ft).

NPSHr của bơm do nhà sản xuất bơm yêu cầu = 3.0 m (10 ft).

NPSHa = Pa + h s – hfs – Pvp = 5 + 1.5 – 1.0 – 3.9 (m) or = 16 + 5 – 3 – 13 (ft) = 1.6 m = 5 ft

Như vậy, NPSHa nhỏ hơn NPSHr, bơm sẽ có hiện tượng xâm thực xảy ra.

Ví dụ 3:

Yêu cầu bơm: bơm chất đường gluco có nhiệt độ 50 °C (122o F).

Pa = (1 bar = 10 m) (14.7 psi = 33.9 ft).

hs = (1.5 m) (5 ft).

hfs = (9.0 m) (30 ft).

Pvp = (assumed negligible = 0 m) (0 ft).

NPSHr của bơm do nhà sản xuất bơm yêu cầu = 3.0 m (10 ft).

NPSHa = Pa + h s – hfs – Pvp = 10 + 1.5 – 9.0 – 0 (m) or = 33.9 + 5 – 30 – 0 (ft) = 2.5 m = 8.9 ft

Như vậy, NPSHa nhỏ hơn NPSHr, bơm sẽ có hiện tượng xâm thực xảy ra.

Như trên chúng tôi đã hướng dẫn và đưa ra những ví dụ về cách tính chiều sâu hút của máy bơm. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các kỹ sư chọn máy bơm chính xác. Để những thiết kế phù hợp với công trình không phải điều chỉnh lại.Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn.

Nơi xuất bản

Phòng kỹ thuật